دانلود دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعی و استشهاد محلی

چنانچه می خواهید دادخواستی به مراجع قضایی (دادگاه، شورای حل اختلاف) یا مراجع غیر قضایی (اداره ثبت اسناد، اداره ثبت احوال) دادخواست یا لایحه تقدیم نمایید، از نمونه های آماده ذیل استفاده نمایید.

انواع استشهاد محلی

استشهاد محلی راجع به وقوع عقد نکاح، استشهاد محلی راجع به مستاجر بودن، استشهاد محلی سوء رفتار شوهر و نمونه های مشابه

نمونه دادخواست های مالی و معاملاتی

نمونه دادخواست الزام به تفکیک ملک، الزام فروشنده به فک رهن از مورد معامله، الزام فروشنده به تحویل آپارتمان، الزام به تنظیم سند و دادخواست های مشابه

نمونه دادخواست های خانوادگی

نمونه دادخواست طلاق، ازدواج مجدد، رد هدایای نامزدی، اثبات رابطه زوجیت، اثبات نسب فرزند و سایر دادخواست های مشابه

نمونه دادخواست های تامین دلیل

چنانچه بخواهید از نمونه های آماده دادخواست تامین دلیل استفاده نموده و به شورای حل اختلاف تقدیم نمایید، روی دکمه پایین کلیک کنید.