نمونه دادخواست اعاده دادرسی به سبب سند جدید

نمونه دادخواست اعاده دادرسی به سبب سند جدید

اگر رایی به ضرر شما صادر شده و قطعی هم شده اگر سند جدیدی به دست شما برسد، می توانید با تقدیم نمونه این دادخواست به دادگاه صادر کننده رای، دوباره پرونده تون رو به جریان بندازید.

تغییرات لازم انجام بدید.

20,000 ریال – خرید