نمونه استشهاد محلی وقوع عقد نکاح(ازدواج)

دانلود نمونه استشهاد محلی نکاح

دانلود نمونه استشهادیه (استشهاد محلی) در خصوص اثبات رابطه زوجیت و واقع شدن عقد نکاح

بصورت قانونی و شرعی,

چنانچه بهر دلیل نیاز دارید که رابطه زوجیت بین خودتون و همسرتون را اثبات کنید از این نمونه استشهاد محلی استفاده کنید.

20,000 ریال – خرید