دانلود نمونه استشهاد محلی تقسیط اعسار

دانلود نمونه استشهاد محلی تقسیط اعسار

دانلود نمونه استشهاد محلی تقسیط اعسار,

اگر در یک پرونده حقوقی محکوم شدید و اکنون باید حکم را اجرا کنید و

پول هم ندارید تا بپردازید از این نمونه استشهاد محلی کمک بگیرید.

20,000 ریال – خرید