نمونه دادخواست مطالبه جهیزیه

نمونه دادخواست مطالبه جهیزیه

چنانچه به هر دلیل از قبیل طلاق و ….. در نظر دارید که جهیزیه خود را مسترد نمائید، با تقدیم این نمونه دادخواست به دادگاه محل زندگی مشترک خود که جهیزیه تون اونجا نگهداری میشه برای تحویل گرفتن اون اقدام بفرمایید.

تغییرات لازم داده شود.

20,000 ریال – خرید