دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

دانلود نمونه تامین دلیل تصادفات,

اگر با اتومبیل خود به اتومبیل شخص دیگری برخورد کرده اید و شما مقصر حادثه نیستید اما طرف مقابل قصد آزار و اذیت شما را دارد، باید قبل از اقامه دعوی از شورای حل اختلاف محل تصادف این تامین دلیل را انجام دهید.

تغییرات لازم داده شود.