نمونه دادخواست

انواع تامین دلیل

انواع تامین دلیل

نمونه دادخواست

لینک دریافت

قیمت

۱

 نمونه دادخواست تامین دلیل بدون معرفی خوانده تصادفات

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال

۲

 نمونه دادخواست تامین دلیل تصادفات

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۳

 نمونه دادخواست تامین دلیل در خصوص غبن فاحش/اموال غیر منقول زمین/ ملک مسکونی/آپارتمان …

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۴

 نمونه دادخواست تامین دلیل در خصوص تعیین غرامات مبیع که مستحقٌ للغیر باشد

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۵

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز معیوب بودن خودرو

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۶

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز کم بودن مساحت مبیع

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۷

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز غبن فاحش در معامله

 دریافت کنید ۲۰۰۰۰ ریال

۸

 نمونه دادخواست تامین دلیل جهت احراز دایر بودن ملک/ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

دریافت کنید  ۲۰۰۰۰ ریال

۹

نمونه دادخواست تامین دلیل جهت اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دریافت کنید۲۰۰۰۰ ریال
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید